Notice

Displaying 1 - 20 of 466 Records
शैक्षिक सत्र २०७६—२०८० स्नातक तह (फरेष्ट्री) का विद्यार्थीहरुको लागि जरुरी सूचना | Monday, January 22, 2024

M.Sc. Forestry तहको प्रवेश परीक्षाको Online आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सुचना | Monday, January 22, 2024

क्याटलग सपिङ विधीबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सुचना | Monday, January 22, 2024

Notice FAVF PG Course registration | Monday, January 22, 2024

Call for Research Grant in M.Sc.Ag Students | Wednesday, January 17, 2024

Internship Final Evaluation(2074/075's) B.V.Sc. & A.H. - समय तोकिए को सम्वन्धमा | Tuesday, January 16, 2024

Call for a Porposal for Research Grant : FAVF | Thursday, January 11, 2024

Notice Vehicle Purchase - Catalog Method | Monday, January 8, 2024

हिउँदे विदा नहुने व्याहोरा सम्वन्धिमा B.V.Sc. & A.H. तथा B.Sc. Fisheries | Monday, January 1, 2024

आवासगृह खाली गर्ने एवं सर्ने सम्बन्धमा | Friday, December 22, 2023

Notice for Selected Research Proposals | FAVF | Tuesday, December 19, 2023

Notice for Students - FAVF | Thursday, November 23, 2023

Notice of Participate First Graduate Conference 2023 | Wednesday, November 22, 2023

Notice of Participate First Graduate Conference 2023 | Wednesday, November 22, 2023

M.Sc. Forestry Research Revised Proposal Draft Submission सम्बन्धि सूचना | Saturday, November 11, 2023

Re-Notice for Students Volunteer | Tuesday, October 31, 2023

LEE को सबै Document हरु बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना - FoA | Monday, October 30, 2023

Announcement of the M.Sc. Thesis Research Grant | Sunday, October 29, 2023

The three-day consultative workshop | Friday, October 13, 2023

Notice for PhD Nomination Application | Wednesday, October 11, 2023

Pages